KOMUNIKAT O OBOWIĄZKU INFORMACYJNYM:

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych Odbiorców Komunikatów Concept PR jest Karolina Piekus-Dobrzańska Concept PR, z siedzibą w Warszawie (03-982), ul. Nowaka – Jeziorańskiego 51/17, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, (dalej: „Concept PR”. Dane kontaktowe: tel. 501 666 942, adres e-mail: k.piekus@conceptpr.pl).
  2. W Concept PR Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Karolina Piekus-Dobrzańska (dane kontaktowe jak wyżej).
  3. Concept PR przetwarza Państwa dane osobowe w celu utrzymywania relacji biznesowych, w szczególności do nieodpłatnego udostępniania materiałów prasowych oraz bieżącej komunikacji w imieniu i na rzecz Klientów Concept PR z mediami oraz wybranymi grupami interesariuszy.
  4. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać z firmy Concept PR materiałów informacyjnych służących relacjom biznesowym, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres: k.piekus@conceptpr.pl.
  5. Każdemu z Państwa, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz do bycia zapomnianym tzn. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ich zmiany lub przeniesienia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo zwrócić się do Concept PR z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu z Państwa przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeśli mieliby Państwo jakiekolwiek wątpliwości bądź pytania – zawsze prosimy o kontakt z nami, działamy w dobrej wierze i przede wszystkim z poszanowaniem relacji biznesowych.